Share on Facebook
Share on LinkedIn

Во нашата ординација се користат метални самолигирачки протези на Forestadent познати како Bioquick. Особено сме горди на новата smile Rx прескрипција која дефинира беспрекорна, широка насмевка според најновите сознанија. Третманите со самолигирачките протези се пократки, даваат побрзи резултати, контролите се на подолг временски период, а при тоа задржувањето во ординација пократко поради лесната манипулација со нив.

 

ВИЛИЧНА ДИСХАРМОНИЈА

ЗАБИ СО РАСТОЈАНИЈА

ЗАГЛАВЕНИ ЗАБИ

ИМПАКТИРАН ИЦИЗИВ

ИМПАКТИРАН КАНИН

ЗБИЕНИ ЗАБИ БЕЗ ВАДЕЊЕ

ЗБИЕНИ ЗАБИ СО ВАДЕЊЕ