Share on Facebook
Share on LinkedIn

СЛАБО ВИДЛИВИ ПРОТЕЗИ ЗА ВИДЛИВИ РЕЗУЛТАТИ

Порцеланските протези се естетска алтернатива на металните протези. Во нашата ординација користиме QuicKlear самолигирачки порцелански протези и естетски бели лакови за висока дискреција во текот на ортодонтскиот третман. Порцеланските протези на Forestadent лесно се отстрануваат на крај од третманот без да го оштетат емајлот на забите.