Share on Facebook
Share on LinkedIn

Во нашата ординација се користат најсовремени високоестетски нано композитни пломби од фирмата GC кои се одликуваат со исклучителна цврстина и природен ефект.

Вршиме пломбирање на бочни заби, пломбирање на предни заби и бондинг техника (естетска реконструкција на предни заби со композит)


Бондинг техника

Пломбирање на предни заби

Пломбирање на скршени заби