Share on Facebook
Share on LinkedIn

Современата ендодонција е целосно застапена во нашата ординација. Тоа вклучува примена на апекс локатор (за прецизно одредување на должината на коренските канали), системи за машинска обработка на истите (Protaper, Endo eze), системи за иригација (испирање) и дезинфекција на каналите, ласер за комплетна стерилизација, високо квалитено полнење и секако потврда на спроведениот ендодонтски третман со рентген снимка.

 

ЕНДОДОНЦИЈА

РЕВИЗИЈА