Share on Facebook
Share on LinkedIn

Edelweiss технологијата е инспирација „think thank“ и е техничко знаење што ги концептуализира и произведува иновативни систематски решенија кои се развиваат заедно со партнерите во стоматолошката индустрија и се пласираат преку ексклузивна мрежа за дистрибуција на заби.