Share on Facebook
Share on LinkedIn
Adapting cutting-edge technology from the aerospace industry, Dentapreg® combines the best of two worlds: technology and dentistry.
Many things are different with CA® CLEAR ALIGNER: the shape of the splint, the material thickness... But the most essential difference: It's up to you to decide – holding the complete value creation in your hands or calling for the services of CA DIGITAL. CA® CLEAR ALIGNER leaves you all the options.
Повеќе од 111 години работиме со голема прецизност. Почнавме да произведуваме накит и сега сме едни од врвните даватели на стоматолошки материјал за ортодонција. Повеќе од 111 години експертиза од производство на најмали делови со голема прецизност и искуство во врвен третман на површинска површина. Откријте највисок квалитет и влезете во светот на FORESTADENT производи.
Edelweiss технологијата е инспирација „think thank“ и е техничко знаење што ги концептуализира и произведува иновативни систематски решенија кои се развиваат заедно со партнерите во стоматолошката индустрија и се пласираат преку ексклузивна мрежа за дистрибуција на заби.